Startsidan
A-Ö  |  Anpassa  |  E-tjänster  |  Kartor  |  International  |  Translate  |  Logga in  |  Kontakt
Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Chromebook

Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet. Som en del i denna strävan erbjuds därför alla elever i årskurs 7-9 en personlig dator.

Från och med höstterminen 2016 erbjuds åk 7-9 en Chromebook.

Boxholms kommun satsar på att utbilda eleverna för nutidens och framtidens arbetsmarknad, där datorer och IT är naturliga arbetsredskap. Dator 1-1 betyder en dator till varje elev. Varje elev i skolår 7-9 blev utrustad med en bärbar dator till höstlovet 2010.

Stenbockskolan datorsatsning innebär bland annat att:

  • alla elever får samma möjligheter
  • eleverna lär sig att arbeta med datorn som ett naturligt arbetsredskap precis som i arbetslivet
  • undervisningen kan utgå från dagsaktuell information
  • elevernas skrivande utvecklas
  • möjligheterna till IT stöd ökar
  • öka elevernas lust att "lära"

Kommunen leasar datorerna. Eleverna har datorerna till låns och har möjlighet att köpa ut datorn till rådande marknadsvärde när de slutar årskurs 9.

Senast publicerad av: Göran Nordell
Senaste publiceringsdatum: 2017-06-30
© Boxholms kommun  |  Box 79  |  590 10 Boxholm  |  Tel: 0142-895 00  | E-post: kommun@boxholm.se  |  Om webbplatsen