Startsidan
A-Ö  |  Anpassa  |  E-tjänster  |  Kartor  |  International  |  Translate  |  Logga in  |  Kontakt
Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Fritidshem

Kommunen erbjuder plats i fritidshemför barn i förskoleklass, grundskola och grundsärskola till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Plats i fritidshem får barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar. I vissa fall finns det andra skäl enligt skollagen.

  • Barnet får vistas på fritidshemmet den tid som vårdnadshavarna arbetar eller studerar samt tid för resor till och från arbetet/studieplatsen. 
  • Vid vårdnadshavares semester ska barnet inte vara på fritidshemmet. Vid särskilda skäl kontaktas rektor. 
  • När en vårdnadshavare är sjukskriven får man ha sitt barn på fritidshemmet om behov finns.


Senast publicerad av: Göran Nordell
Senaste publiceringsdatum: 2015-03-04
© Boxholms kommun  |  Box 79  |  590 10 Boxholm  |  Tel: 0142-895 00  | E-post: kommun@boxholm.se  |  Om webbplatsen