Startsidan
A-Ö  |  Anpassa  |  E-tjänster  |  Kartor  |  International  |  Translate  |  Logga in  |  Kontakt
Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Förskoleklassens arbetssätt

I förskoleklassen kommer du att känna igen både förskolans och skolans undervisning. Det är också syftet med förskolklassen. Här ska två verksamheter med både likheter och skillnader mötas och bli en tredje.

För de flesta innebär flytten till förskoleklass en stor, efterlängtad förändring som i sin tur underlättar övergången till skolans första år.

Förskoleklass, grundskola och fritishem har en gemensam läroplan (Lpo 94). I läroplanen finns riktlinjer och mål för de tre verksamheternas pedagogiska arbete och undervisning.

I förskoleklassen ska undervisningen ta fasta på de delar i läroplanen som handlar om elevens personliga utveckling.

Exempel på detta:

  • utveckla nyfikenhet och lust att lära
  • utveckla sitt eget sätt att lära
  • utveckla tillit till sin egen förmåga
  • känna trygghet och lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra

Målen med förskolklassens verksamhet är desamma över hela landet. Varje kommun har också egna mål som uttrycks i respektive kommuns skolplan.

Barnen i förskolklassen inhämtar kunskap och lär sig med hjälp av förskolans viktigaste redskap: lek, skapande och barnets eget utforskande. Den lärande leken ska följa barnet från förskolan till grundskolan.

Vad är kunskap?

Det som vi normalt förknippar med kunskap som att läsa, skriva och räkna är inte nödvändigtvis detsamma för förskoleklassen. För en sexåring kan kunskap vara att i sin egen takt och utifrån sina egna behov få lära känna skolans värld och därigenom få trygghet och en lust och nyfikenhet att fortsätta lära.

Föräldrarnas roll

Du som förälder har en viktig roll för att medverka till och påverka att ditt barn får utvecklande och lärorika år i skolan. Skolans personal och ledning ska skapa förutsättningar för en bra kommunikation mellan skolan och dig som förälder. Kommunikationen kan ske på olika sätt som t.ex. genom veckobrev, föräldramöten, utvecklingssamtal och samtal i vardagen. När alla samverkar blir förutsättningarna bättre och du som förälder kan känna dig trygg när du lämnar ditt barn i förskoleklassen.

Personalen på Kaprifolen och Solrosen

Källa: Myndigheten för skolutveckling: "Att lära sig in i skolans värld"

Senast publicerad av: Göran Nordell
Senaste publiceringsdatum: 2009-08-20
© Boxholms kommun  |  Box 79  |  590 10 Boxholm  |  Tel: 0142-895 00  | E-post: kommun@boxholm.se  |  Om webbplatsen