Startsidan
A-Ö  |  Anpassa  |  E-tjänster  |  Kartor  |  International  |  Translate  |  Logga in  |  Kontakt
Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Kontakta oss

Åsbo skola

Rektor:

Christina Nessvi
0142-895 18 (Åsbo skola)
0142-896 28 (Stenbockskolan)

christina.nessvi@boxholm.se

Samordnare:

Ronny Sjögren
ronny.sjogren@boxholm.se

Adress till skolan:

Åsbo skola, 590 15 BOXHOLM

Personalrum Åsbo skola:

0142-896 16

Lärararbetsplatser:

0142-896 15

Spec:

0142-896 12

Grundsärskolan:

0142-896 57

Skolsköterska: onsdag förmiddag, 0142-896 12/895 81

Kurator: Lillemor Forsberg, (vikarie), 0142-896 12/896 87, 070-338 96 56

Idrottshall: 0142-895 19

Grupprum G:a huset:

0142-895 17

Köket:

0142-895 16
Anna Hektor och Anette Schultz

Åsbo fritidshem:

0142-896 78

E-post till all personal:

förnamn.efternamn@boxholm.se

Klassföreståndare


ÅsboF Märit Carlson
Åsbo1 Susanne Andersson
Åsbo2 Susanne Nilsson
Åsbo3 Anja Dörper
Åsbo4 Maria Dungmark
Åsbo5 Ronny Sjögren
Åsbo6 Madeleine Nilsson
ÅsboGRS  Maria Nemeth

Elevassistenter

Gunilla Karlsson
Marie Ahl
Åsa Sjölin
Jonathan Hemmingberg

Övriga lärare:
Marcus Berminge /Idrott
Matilda Petterquist /Tyska
Kenneth Karlsson /Franska
Shirley Pinoé Öberg /Spanska
Karin von Heideken /Slöjd tx
Ralf Lundell /Slöjd tm
Anna Lund /Spec
Linette Heinebäck/Spec

Förskoleklass/Fritidshem, 896 78
Åsa Cannervik /Fritidspedagog
Märit Carlson /Förskollärare
Anna-Karin Hektor
Monica Hultgren
Gunilla Eskilsson

Skolmåltidspersonal, 895 16
Anna-Karin Hektor /husmor
Anette Schultz

Lokalvårdare
Berit Eriksson
Lena Gustafsson

Bokning av idrottshallen sker genom Marcus Berminge. 

Priser för att hyra den nya idrottshallen:
Privatpersoner: 150 kr/h
Föreningar : 100 kr/h

Priser för att hyra den lilla idrottshallen:
Privatpersoner: 100 kr/h
Föreningar : 60 kr/h

Blankett för ansökan, hyra av idrottshall  

Senast publicerad av: Göran Nordell
Senaste publiceringsdatum: 2017-10-18
© Boxholms kommun  |  Box 79  |  590 10 Boxholm  |  Tel: 0142-895 00  | E-post: kommun@boxholm.se  |  Om webbplatsen